Kinderen

Geniet u ook zo als uw kinderen het naar hun zin hebben? Onze kinderen zijn het kostbaarste ‘bezit’.

Wij geloven dat kinderen ook een heel speciaal plekje hebben bij God. Daarom nemen kinderen in onze kerk een belangrijke plaats in. Zo zijn er bijvoorbeeld op de zondagmorgen aparte kinderdiensten waar de kinderen alle aandacht krijgen.
Jongeren

Kinderdiensten

Wij geloven dat kinderen een heel speciale plek hebben bij God. Daarom nemen kinderen in onze kerk een belangrijke plaats in. We willen graag dat kinderen het léuk vinden in de kerk en zich thuis voelen. We vinden het belangrijk dat kinderen al vroeg leren begrijpen en ervaren dat ze geliefd zijn door God. We willen de kinderen helpen om zelf Jezus te dien en te volgen. Wat kinderen in hun jonge jaren meemaken en meekrijgen is van doorslaggevende betekenis voor de manier waarop zij later hun leven inrichten. We werken daarom met het materiaal van Promiseland.

De baby’s en peuters:
In deze groepen zijn veiligheid en liefde van groot belang. Hierdoor mogen de kinderen ervaren dat God van hen houdt. In deze groepen worden Bijbelverhalen voorgelezen en verteld, er wordt gezongen en bij de peuters geknutseld. Zij kunnen voor de dienst naar hun eigen ruimte worden gebracht. Als de ouders dat willen, kan hun kind nog even mee de dienst in om te genieten van de zang.
Jongeren

Groep 1 tot en met 8:
Op de tweede en derde zondag van de maand starten we met een inloop in het credo. Dan is er tijd om samen te spelen en elkaar te ontmoeten. De kinderen zijn welkom vanaf 9.45 uur.
De andere zondagen gaan de kinderen eerst met hun ouders mee om de dienst met elkaar te beginnen.
Daarna beginnen de eigen kinderdiensten. Onze kinderdiensten zijn afgestemd op de verschillende leeftijden en onderverdeeld in een aantal groepen. Elke groep heeft een eigen ruimte met een vast team van kinderwerkers. Pijlers in onze kinderdiensten zijn het bouwen aan relatie en onderwijs van Bijbelse waarheden. We vinden het belangrijk dat kinderen plezier hebben, dat de dingen die ze leren ook relevant zijn voor hun eigen leven.
Vanzelfsprekend hebben ouders hun eigen verantwoordelijkheid in de geloofsopvoeding. We willen die ondersteunen door wekelijks een ouderbrief te versturen, die handvaten biedt om thuis ook met het onderwerp van de kinderdienst bezig te zijn.

Zending
We willen onze kinderen al jong leren om te geven. Daarom heeft iedere groep zijn eigen zendingsproject.
Jongeren

KitZpraiZ

Enkele keren per jaar is er een speciale KitZpraiZ in het Credo voor groep 1 t/m 8. In plaats van het normale programma in de eigen groep, is er een gezamenlijke kinderdienst om samen te zingen en te luisteren naar een verhaal. Met zoveel kinderen God lofprijzen en zingen om Hem groot te maken is iedere keer weer een feest.
Jongeren

Vlinderteam: kinderpastoraat

Kinderen mogen weten dat zij waardevol zijn en dat God begaan is met hun leven. Zorg voor kinderen nemen wij daarom serieus, of het nu om ernstige problemen of kleine beslommeringen gaat. Om deze zorg te kunnen geven, is er een apart team van kindermedewerkers: het Vlinderteam. De kinderen kunnen in alle vertrouwelijkheid en veiligheid met een van onze medewerkers praten.
Jongeren

Koren Kings Kids – Soest

Het doel van de Kings Kids is het aanbieden van een veilige plek waar de jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen, kunnen groeien in hun geloof in God, en wat ze geleerd hebben uit kunnen delen aan andere mensen. D.m.v. bijv. optreden, cd-opnames, tv-opname maar vooral gewoon in hun dagelijks leven buiten de repetities om in hun sociale contacten. We proberen de jongeren te betrekken in het hele creatieve proces, van bijvoorbeeld een streetdance voor de oudere kinderen en tieners, tot bewegingen bij een liedje verzinnen voor de jongere kinderen. We proberen zoveel mogelijk te kijken naar de kwaliteiten van de kinderen, wat ze leuk vinden en waar ze in willen groeien. Kings Kids Soest is géén onderdeel van EGS, maar maakt deel uit van het Kings Kids netwerk.

Kings kids Soest is verdeeld in drie groepen:
Spettertjes: Kinderen van groep 1 t/m 3
Spetters: Kinderen van groep 4 t/m 8
De repetitietijden van beide groepen zijn dinsdagmiddag van 16.30-17.30 in de Julianakerk
Friends: voor jongeren vanaf de brugklas
De repetitietijden van deze groep zijn, dinsdagavond van 19.00-20.30 en een keer in de maand op zondagmiddag van 15.00-uur tot 18.00-uur in de Julianakerk.

Video Kinderwerk in uitvoering

 

Comments are closed.