Kerstpakkettenactie 2022

Ook dit jaar willen we, rond de kerstdagen, namens de Soester kerken een kerstpakket gaan bezorgen bij mensen in Soest en Soesterberg die het financieel moeilijk hebben.

Dit bericht is geplaatst op 12-11-2022
Kerstpakkettenactie 2022

Wij willen deze mensen op deze manier laten weten dat er ook aan hen gedacht wordt.  
De Evangeliegemeente Soest, de Gereformeerde kerk vrijgemaakt, de Ichtuskerk, de diaconie van de Prot. Gemeente Soest en de caritas van de RK kerk vragen daarbij om uw medewerking in de vorm van aanmeldingen én/of financiële ondersteuning.

Onze werkwijze

Wij ontvangen van kerkgangers maar ook van maatschappelijke organisaties (zoals sociale dienst, vluchtelingenwerk, maatschappelijk werk en voedselbank) adressen van mensen die voor een kerstpakket in aanmerking komen. Wij gaan ervoor zorgen dat zij in de week vóór kerstmis een pakket bezorgd krijgen met daarin onder andere levensmiddelen .
We kunnen, mede dankzij sponsoren, redelijk goedkoop inkopen en het inpakken gebeurt met hulp van jongeren uit onze kerken.

Vanaf eind november zamelen we geld in om deze actie te kunnen bekostigen en we hopen dat u ons financieel wilt ondersteunen door een bijdrage te geven via de donatie pagina of te storten op rekeningnummer NL28INGB0004430767  t.n.v  Stichting Diaconia Soest o.v.v. Kerstpakket 2022. Deze gift is fiscaal aftrekbaar.

Wilt u zélf iemand aanmelden?

U kunt iemand aanmelden via het aanmeldingsformulier en te sturen aan Heleen Sijtsma.
Let wel: het gaat hier alléén om mensen die het financieel krap hebben.  

Wij danken u voor uw medewerking want we kunnen er heel wat mensen mee blij maken.

Werkgroep kerstpakkettenactie:
Heleen Sijtsma, Nel Koster, Hans van Hees, Wim Floor, Nelly Aijtink, Ans van de Kraats, Klaas van Veelen, Adriaan Vonk en Herman Scholten.