Kerstpakkettenactie 2023

Namens, inmiddels acht, samenwerkende kerkgenootschappen uit Soest en Soesterberg willen we ook dit jaar een kerstpakket bezorgen bij plaatsgenoten die het financieel moeilijk hebben.

Dit bericht is geplaatst op 11-11-2023
Kerstpakkettenactie 2023

Wij willen hen op deze manier laten weten dat er ook aan hen gedacht wordt.  We vragen daarbij om uw medewerking in de vorm van een aanmelding én/of financiële ondersteuning.

Onze werkwijze

Wij ontvangen van kerkgangers maar ook van maatschappelijke organisaties (zoals sociale dienst, vluchtelingenwerk, maatschappelijk werk en voedselbank) adressen van mensen die voor een kerstpakket in aanmerking komen. Wij gaan ervoor zorgen dat zij in de week vóór kerstmis een pakket bezorgd krijgen.

We kunnen, mede dankzij sponsoren, redelijk goedkoop inkopen en het inpakken gebeurt met hulp van jongeren uit de Evangeliegemeente. Zo’n zeventig vrijwilligers uit de diverse kerken zorgen voor de bezorging. Dit jaar verwachten we ongeveer 300 pakketten af te leveren.

Vanaf eind november zamelen we geld in om deze actie te kunnen bekostigen. U kunt ons financieel ondersteunen door een bijdrage te geven via de donatie pagina of te storten op rekeningnummer NL28INGB0004430767  t.n.v. Stichting Diakonia Soest o.v.v. Kerstpakket 2023. Deze gift is fiscaal aftrekbaar.

Wilt u zélf iemand aanmelden?

U kunt iemand aanmelden via het aanmeldingsformulier en te sturen aan Heleen Sijtsma.
U kunt dit aanmeldingsformulier per mail opsturen tot uiterlijk zondag 10 december. Let wel: het gaat alléén om mensen die het financieel krap hebben. 

Wij danken u voor uw medewerking want we kunnen er heel wat mensen mee blij maken.

Werkgroep kerstpakkettenactie:
Nelly Aitink, Herman Scholten en Heleen Sijtsma