Samenkomsten in tijden van Corona

We zijn heel blij dat we als gemeente weer in klein verband bij elkaar mogen komen. Helaas ontkomen wij er niet aan om een aantal spelregels toe te passen in de kerk, zodat wij voldoen aan de coronamaatregelen opgesteld door de rijksoverheid.

Dit bericht is geplaatst op 01-06-2020

In verband met de Coronamaatregelen mogen er maximaal 200 personen in de grote kerkzaal aanwezig zijn. Het bezoek van de dienst is uitsluitend mogelijk via reservering: zie Agenda (of klik hier). Hiermee volgen we tevens de regelgeving vanuit de overheid op.

Bij klachten, blijf thuis. Bij koorts of benauwdheid binnen het gezin blijft iedereen thuis. Ook wordt u gevraagd uw handen te reinigen met desinfecterende handgel.

De garderobe wordt niet gebruikt, omdat u bij het verlaten van de kerk niet langs de garderobe komt. Het is ook bijna onmogelijk om bij het ophangen of pakken van de jassen 1,5 meter afstand te houden. U kunt uw jas meenemen naar de zitplaats; de zijportalen zijn geen alternatieve garderobe.

Ook in de kerk geldt de 1,5 meter maatregel, daarom is er zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer in de kerk. De hoofdingang is de enige toegang tot de kerkzaal. De zijingang is alleen bestemd voor mindervaliden en hun begeleider, en voor ouders die hun baby of peuter naar de kinderdienst brengen, graag één ouder per kind. Nadat de baby of peuter is weggebracht betreedt de ouder de kerkzaal via de hoofdingang.

Kinderen van groep 1 t/m 4 van de basisschool worden bij de zijingang van Credo (bij de parkeerplaats) afgezet door één ouder en worden daar opgevangen door hun leiding. Na afloop van de dienst worden de kinderen opgehaald aan de achterkant van Credo (de uitgang bij de kliko's).

Kinderen van groep 5 t/m 8 houden buiten kinderdienst op de parkeerplaats nabij de zijingang van Credo. Bij regen wijken ze uit naar de kelder, die wordt betreden via de trap aan de buitenkant van de kerk.

Zoek na binnenkomst in de kerk direct een passende plek, er zijn verschillende groepjes stoelen klaargezet en de banken kunnen zoveel mogelijk gebruikt worden door gezinnen/huisgenoten. Blijf niet praten in de gangpaden, om opstoppingen te voorkomen.

Omdat er nog te weinig bekend is over de verspreiding van het coronavirus via aerosolen in een afgesloten ruimte, is zingen door de aanwezigen niet toegestaan. Het aanbiddingsteam zal wel zingen.

De kerkzaal wordt alleen verlaten via de nooduitgang aan de rechterkant van de kerkzaal. Na afloop van de dienst gebeurt dit op aanwijzing van de koster om de 1,5 meter aan te kunnen houden. Bij deze uitgang zal ook een collectemandje klaar staan. Wij verzoeken u, indien mogelijk, gebruik te maken van de Givt-app.

De deuren naast het podium worden niet gebruikt, m.u.v. mindervaliden of in geval van calamiteiten.

Gebruik het toilet alleen als het echt niet anders kan. Alleen de toiletten bij de nooduitgangen van de kerkzaal mogen worden gebruikt. Mindervaliden mogen uiteraard gebruik maken van het mindervalidentoilet.

Wij willen u vriendelijk verzoeken om na afloop van de dienst, op aanwijzing van de koster, de zaal direct te verlaten en niet te blijven napraten of overleggen. We begrijpen dat iedereen blij is elkaar weer te zien, maar bij napraten houdt men al gauw geen rekening meer met de 1,5 meter afstand.

Bekijk hier het protocol document (laatst bijgewerkt 24 juni)