Kinderen

Geniet u ook zo als uw kinderen het naar hun zin hebben? Onze kinderen zijn het kostbaarste ‘bezit’.

Wij geloven dat kinderen ook een heel speciaal plekje hebben bij God. Daarom nemen kinderen in onze kerk een belangrijke plaats in. Zo zijn er bijvoorbeeld op de zondagmorgen aparte kinderdiensten waar de kinderen alle aandacht krijgen.

Kinderdiensten

We willen graag dat kinderen het léuk vinden in de kerk en zich thuis voelen. We vinden het belangrijk dat kinderen al vroeg leren begrijpen en ervaren dat ze geliefd zijn door God. We willen de kinderen helpen om zelf Jezus te dien en te volgen. Wat kinderen in hun jonge jaren meemaken en meekrijgen is van doorslaggevende betekenis voor de manier waarop zij later hun leven inrichten. We werken daarom met het materiaal van Promiseland.

De baby’s en peuters

In deze groepen zijn veiligheid en liefde van groot belang. Hierdoor mogen de kinderen ervaren dat God van hen houdt. In deze groepen worden Bijbelverhalen voorgelezen en verteld, er wordt gezongen en bij de peuters geknutseld. Zij kunnen voor de dienst naar hun eigen ruimte worden gebracht. Als de ouders dat willen, kan hun kind nog even mee de dienst in om te genieten van de zang.

Groep 1 tot en met 8

De kinderen van groep 1-8 gaan eerst met hun ouders mee om de dienst met elkaar te beginnen. Na het zingen van enkele liederen gaan ze naar hun eigen kinderdiensten.

Onze kinderdiensten zijn afgestemd op de verschillende leeftijden en onderverdeeld in twee groepen: groep 1-4 en groep 5-8. Elke groep heeft een eigen ruimte met een vast team van kinderwerkers. Pijlers in onze kinderdiensten zijn het bouwen aan relatie en onderwijs van Bijbelse waarheden. We vinden het belangrijk dat kinderen plezier hebben, dat de dingen die ze leren ook relevant zijn voor hun eigen leven.

Zending

We willen onze kinderen al jong leren om te geven. Hier willen we vorm aan geven door, door het jaar heen, gerichte spaaracties is houden voor een (zendings-) project.

Vlinderteam: kinderpastoraat

Kinderen mogen weten dat zij waardevol zijn en dat God begaan is met hun leven. Zorg voor kinderen nemen wij daarom serieus, of het nu om ernstige problemen of kleine beslommeringen gaat. Om deze zorg te kunnen geven, is er een apart team van kindermedewerkers: het Vlinderteam. De kinderen kunnen in alle vertrouwelijkheid en veiligheid met een van onze medewerkers praten.