Financiën

 

 

U kunt een gift overmaken met een bankoverschrijving.

 

Geven met een Bankoverschrijving:

Stichting Diakonia

NL28INGB0004430767 

o.v.v. Gemeentebijdrage 


Stichting Diakonia

NL90ABNA0446281778 

o.v.v. Huisvesting


Stichting Diakonia 
Zending

NL75INGB0005691503 of NL21ABNA0553545426 
o.v.v. Algemeen of projectnaam van de zendeling 

 

De financiën van de gemeente worden beheerd door Stichting Diakonia. Ieder jaar leggen zij verantwoording af en worden de boeken gecontroleerd door een kascommissie, bestaande uit leden van de Evangelie Gemeente.

Stichting Diakonia is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt door de belastingdienst. Hierdoor zijn giften aan Stichting Diakonia aftrekbaar van de belasting. 
Informatie over Stichting Diakonia ten aanzien van de doelstelling, het beleid en de financiële verantwoording is te vinden op de ANBI pagina.