Onderwijs

Dooponderwijs

Elk jaar vinden er in onze gemeente twee doopdiensten plaats. Een paar weken voor zo’n doopdienst organiseren wij drie onderwijsavonden over de doop.

Wat is de doop?

De doop is een onderdompeling in water en wij geloven dat gelovigen die zelf doelbewust kiezen om Jezus te volgen, moeten gedoopt worden. De dopeling laat zich dopen in de dood van Christus: hij/zij wordt met Hem begraven met dit doel dat hij/zij zal opstaan in een nieuw leven. De zonde kan dan nog wel (sterke) aantrekkingskracht hebben, maar kan ons niet meer dwingen haar wil te doen. Tijdens de doop wordt een Bijbeltekst meegegeven aan de dopeling en een gelovig gebed over zijn/haar leven uitgesproken.

Voorbereiding op de doop

Als voorbereiding op de doop stellen we de dopelingen persoonlijke vragen:

  • Zie ik in dat mijn vroegere leven met al zijn goede bedoelingen mij niet kan redden, maar dat ik verlossing nodig heb door Jezus?
  • Heb ik mijn leven in geloof aan Jezus toevertrouwd en Hem gevraagd mijn zonden te vergeven?
  • Heb ik berouw gehad over mijn persoonlijke zonden en heb ik deze beleden?
  • Heb ik de stappen genomen die bij de bekering horen (schade op orde brengen die ik als zondaar veroorzaakt heb)?
  • Ben ik bereid mijn gehele leven publiekelijk aan Hem over te geven en mijzelf (bijvoorbeeld mijn ambities, verlangens, toekomst, tijd, voorkeuren) te begraven in de doop?

Hebt je vragen over de betekenis van de doop, kom dan gerust eens naar een van onze doopdiensten. Voor de data van deze diensten en van de onderwijsavonden: zie agenda.

Studies over het werk van de Heilige Geest

Een paar weken na een doopdienst volgen er een drietal onderwijsavonden over de Heilige Geest.
Op het programma staan de volgende thema’s:

  • De persoon en het werk van de Heilige Geest en wat wij in het leven van alledag daarvan merken;
  • Wat zegt de bijbel over het begrip ‘doop in de Heilige Geest’;
  • Wat leert de bijbel over het spreken in tongen en waarom krijgt deze gave vaak een andere aandacht dan de overige gaven.

Vragen?

Als u vragen of opmerkingen hebt, dan kunt u dat aan ons doorgeven via ons contactformulier.