Over ons

Zoveel mensen, zoveel meningen en zoveel gelovigen, zoveel kerken en geloofsgemeenschappen. Katholiek, gereformeerd, hervormd, vrijgemaakt, pinkster… noem maar op.


En nu bent u op de website van de Evangelie Gemeente Soest beland. Wij zijn een enthousiaste gemeente die bestaat uit zo’n 300 leden van jong tot oud.

Evangelie…

Onze naam zegt het al: het evangelie staat in onze gemeente én onze levens op nummer 1. Het woord betekent goed nieuws en verwijst naar de boodschap van Jezus Christus. Wat Jezus ons te zeggen heeft in de Bijbel, brengt het werkelijke leven. Het is een uitdaging en van wezenlijk belang voor ons als individu en voor onze samenleving. Wij willen ons actief openstellen voor al het goede dat God ons door de Bijbel en Zijn Heilige Geest wil geven.

Wij hebben ervaren dat het geloof in Jezus Christus ons leven daadwerkelijk verandert. Wij willen dat deze verandering een positieve uitwerking heeft op de levens van andere mensen en dat ook zij deze veranderende kracht van Jezus mogen gaan ervaren.

Gemeente…

Het woord gemeente duidt op de kerkgemeenschap die wij samen vormen. Onze gemeenschap bestaat uit een bonte verscheidenheid van mensen. Welke achtergrond, opleiding of baan we ook hebben, we willen allemaal op een concrete manier uiting geven aan eigentijds geloven en christen-zijn.

Wij zien onze gemeente als een soort huisgezin, waarin we, geïnspireerd door de liefde van God, er voor elkaar willen zijn en elkaar willen aanmoedigen en steunen. Wij willen dat iedereen zichzelf kan zijn in onze gemeenschap en dat er respect is voor de verschillen. Ook is het belangrijk dat iedereen zijn talenten kan inzetten en ontwikkelen.

Soest

De naam Soest geeft het plaatselijke karakter van onze kerkgemeenschap aan. De meeste leden van onze gemeente wonen in de gemeente Soest en omgeving. Wij voelen ons betrokken bij en verantwoordelijk voor onze eigen woonomgeving en geven daar ook concreet en praktisch handen en voeten aan. Ook voelen wij ons verbonden met de andere kerkgemeenschappen in onze omgeving. Wij beseffen dat wij geen eiland zijn maar onderdeel uitmaken van de wereldwijde kerk van Jezus Christus.