Stichting Diakonia (ANBI)

Stichting Diakonia (ANBI)

De financiën van de gemeente worden beheerd door Stichting Diakonia. Ieder jaar leggen zij verantwoording af en worden de boeken gecontroleerd door een kascommissie, bestaande uit leden van de Evangelie Gemeente.

Stichting Diakonia is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt door de belastingdienst. Hierdoor zijn je giften aan Stichting Diakonia aftrekbaar van de belasting. Informatie over Stichting Diakonia ten aanzien van de doelstelling, het beleid en de financiële verantwoording is te vinden op de ANBI pagina.

Bijdragen kunnen gestort worden op:

Stichting Diakonia Gemeente
SOEST
ING: NL28INGB0004430767
ABN-AMRO: NL96ABNA0553545337
o.v.v. Gemeentebijdrage

Stichting Diakonia Huisvesting
SOEST
ABN-AMRO: NL90ABNA0446281778
o.v.v. Huisvesting

Stichting Diakonia Zending
SOEST
ING: NL75INGB0005691503
ABN-AMRO: NL21ABNA0553545426
o.v.v. Algemeen of projectnaam van de zendeling