Omgangsregels

De omgangsregels gelden voor iedereen en geven aan hoe we respectvol met elkaar omgaan. 
  • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de EGS.
  • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
  • Ik berokken de ander geen schade.
  • Ik negeer de ander niet. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
  • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet ongevraagd aan.
  • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
  • Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.