Structuur

Samenwerking is onmisbaar voor de organisatie van een gemeenschap.

Zo wordt ook het reilen en zeilen van onze gemeente mede bepaald door een goede onderlinge samenwerking. Onze gemeente bestaat uit diverse teams, die stuk voor stuk met hun eigen taken, verantwoordelijkheden en capaciteiten hun steentje bijdragen. Goede samenwerking, communicatie en respect zijn daarbij absoluut noodzakelijke ingrediënten.

Oudstenraad

Een zo’n team is de zogenaamde oudstenraad. De raad bestaat uit verschillende personen, oudsten, ieder met zijn eigen kwaliteiten en talenten.
De oudsten hebben als opdracht richting te geven aan onze gemeente, onze leden te ondersteunen, te motiveren en te helpen bij de diverse taken en werkzaamheden. Iedere oudste is daarnaast eindverantwoordelijk voor een bepaald taakgebied binnen onze gemeente. Voorbeelden van taakgebieden zijn financiën of kinderwerk.

Taakgroepleider

Naast de oudstenraad kent onze gemeente een team van taakgroepleiders. Zij zijn eerste verantwoordelijke voor een specifiek taakgebied en houden zich bezig met de praktische invulling ervan. Zij zijn voor de gemeenteleden die actief zijn binnen zo’n taakgebied het eerste aanspreekpunt. Iedere taakgroepleider werkt nauw samen met de oudste die eindverantwoordelijk is voor het betreffende taakgebied.

Gemeenteleden

Binnen ieder taakgebied zijn allerlei grote of kleine teams van gemeenteleden actief. Zo kent het taakgebied ‘kinderwerk’ een team dat voor de baby’s zorgt tijdens de zondagmorgendienst, en een team dat de oudere basisschoolkinderen bezighoudt.

Wij geloven dat God iedere gelovige talenten en een taak geeft. Elk gemeentelid kan iets en kan zijn steentje bijdragen aan het welzijn van de gemeente. De inzet van elke gelovige is belangrijk, en ieder lid mag op zijn eigen plek en met de mogelijkheden en talenten die God geeft, een bijdrage leveren.