Veiligheid

De gemeente hoort een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren veel mensen dat ook zo. We mogen van elkaar verwachten dat we de Bijbelse waarden en normen hanteren, met elkaar omgaan vanuit liefde en bewogenheid. Het gaat om de veiligheid van elkaar, en het respect zoals de Bijbel ons oproep: heb je naast lief als jezelf. 

Toch is die veiligheid binnen èn buiten de gemeente helaas niet altijd vanzelfsprekend. Vormen van grensoverschrijdend gedrag of (machts)misbruik komen helaas voor. Als kerkelijke gemeente is het nodig ons hiervan bewust te zijn en er alles aan te doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. 

Team Veilige Gemeente

Het team Veilige Gemeente werkt samen met de oudstenraad aan bewustwording, preventie, beleid en communicatie rond het thema (on)veiligheid. 

Belangrijk is dat ook ouderen, jongeren en kinderen weten waar ze terecht kunnen als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag in de kerk of wanneer er sprake is van huiselijk geweld.

https://meldpuntmisbruik.nlOm de bewustwording te vergroten stellen we onszelf een aantal vragen. Hoe gaan wij met elkaar om? Iedereen heeft een rol om de veiligheid te bevorderen. Hoe open en kwetsbaar durven we ons op te stellen? Is er ruimte te spreken over persoonlijke worstelingen, stil verdriet of pastorale of psychische nood? Herkennen wij signalen van mensen die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag in de kerk of huiselijk geweld? Is er erkenning voor slachtoffers, ook al is het al lang geleden?

Preventie bevorderen we door afspraken te maken over:

  • ieders rol in de omgang met elkaar (verwijst naar een afgeschermde bladzijde);
  • de omgangsregels die voor iedereen gelden;
  • de gedragscode voor kerkelijk werkers (EGS neemt de gedragscode over van SEM);
  • en specifiek beleid voor o.a. het kinder- en jeugdwerk en pastoraat.

Het team Veilige Gemeente zorgt ervoor dat dit onderwerp op de agenda blijft en dat de gemeente wordt geïnformeerd. Een volledige beschrijving van het beleid voor een Veilige Gemeente is voor iedereen beschikbaar; klik hier om het document te downloaden.

Grensoverschrijdend gedrag? Praat erover!

In de Evangeliegemeente Soest willen we een veilige en betrouwbare gemeenschap vormen, in het besef dat God ons aan elkaar heeft toevertrouwd. Mocht er iets misgaan in de onderlinge verhoudingen, is het belangrijk erover met elkaar in gesprek te gaan of hulp te vragen aan iemand die je vertrouwt. Wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, kun je je richten tot de interne vertrouwenspersonen. Er is ook contact mogelijk via het contactformulier hieronder.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen? Of wil je een melding doen? 

Neem dan contact op met de vertrouwenspersonen van de Evangeliegemeente Soest.
De informatie wordt vertrouwelijk behandeld en is alleen toegankelijk voor de vertrouwenspersonen.
Je kunt aangeven of je een voorkeur hebt voor een gesprekspartner (man/vrouw/geen voorkeur).
(*): deze velden zijn verplicht.

Je mag natuurlijk ook zelf een email sturen; gebruik dan het e-mailadres vertrouwenspersonen@evangeliegemeentesoest.nl
In de e-mail hoeft je geen inhoudelijke informatie te geven.

Stichting Evangelisch Meldpunt

Als Evangeliegemeente Soest sluiten we ons aan bij de Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM), website www.wijzijnsem.nl

Mocht je behoefte hebben aan een externe (!) vertrouwenspersoon of advies, neem dan contact op met SEM:

  • Bel vertrouwelijk met SEM via 085-4881440 (tijdens kantooruren).
  • Of stuur SEM een bericht via hun website wijzijnsem.nl/melden-contact

LET OP: het contact met SEM is niet bedoeld om berichten te sturen naar de vertrouwenspersonen van de Evangeliegemeente Soest!