Wat geloven wij

De Evangelie Gemeente Soest heeft een brochure gemaakt waarin de visie verder is uitgewerkt.

In de brochure gaan we in op drie onderdelen.

(1) Om te beginnen komt de missie aan bod; oftewel de vraag wat wij als onze identiteit en bestaansrecht zien; waarom is er een Evangelie Gemeente Soest?

(2) Vervolgens gaan we in op de visie; oftewel waarheen willen wij op weg als gemeente.

(3) Volgend daarop komt aan bod wat deze visie op hoofdlijnen betekent voor de verschillende taakgebieden.

Klik HIER om de brochure te openen.