Zending

Zending, is dat nog wel iets van deze tijd?

Voor onze gemeente is ‘zending’ vandaag de dag een levend begrip en een belangrijke uitdaging. Wij geloven dat het onze roeping is om God en onze medemensen lief te hebben. Dat betekent onder andere dat wij de goede boodschap van Jezus Christus willen uitdragen naar alle bevolkingsgroepen op aarde – in de eigen woonplaats en over grenzen heen. Zowel in woord als in daad.

Momenteel heeft onze gemeente diverse zendelingen uit haar midden uitgezonden naar het binnen- en buitenland. Zij dragen de goede boodschap uit door vanuit hun geloof en roeping mensen nieuwe hoop te geven. Deze zendelingen zijn actief op verschillende terreinen. Zo heeft een aantal van onze zendelingen in Thailand een opvangcentrum voor ex-prostituees opgezet en in Azië helpt een echtpaar minderbedeelde boeren om onder andere meer inkomen te verwerven.

Wij bieden onze zendelingen ondersteuning op geestelijk, moreel en praktisch gebied. Dit uit zich o.a. in gebed, betrokkenheid, correspondentie en financiële hulp. Er is een zendingsteam dat de zendelingen begeleidt en hen zoveel mogelijk probeert te ondersteunen in hun roeping.

Onze zendelingen zijn voor langere tijd werkzaam in hun beroep. Ze laten vaak familie en vrienden achter zich om in het buitenland te gaan wonen. Maar niet iedereen voelt zich geroepen om zich direct voor een langere periode vast te leggen. Daarom is het in onze gemeente ook mogelijk om in kort verband als zendeling uitgezonden te worden. Jonge mensen krijgen bijvoorbeeld zo de kans aan een zendingsproject te ‘snuffelen’ en te onderzoeken of dat werk en dat leven bij hen past.