Zorg voor elkaar

Geen mens is een eiland. Hoe sterk en onafhankelijk we ook lijken, er zijn momenten waarop we het luisterend oor en de helpende hand van die ander nodig hebben.

Wij geloven dat God ons aan elkaar heeft gegeven om voor elkaar te zorgen en elkaar te ondersteunen, op praktisch, financieel en geestelijk gebied. Daarbij zijn wij in de eerste plaats allemaal persoonlijk geroepen de ander te helpen, natuurlijk met de mogelijkheden en talenten die God ons geeft. Verder wordt er binnen onze gemeente voortdurend nagedacht over hoe deze zorg voor elkaar concreet verder ontwikkeld kan worden.

Waar kan ik terecht?

Onze gemeente bestaat uit allerlei verschillende mensen, met verschillende levens en verschillende problemen. De één kampt met emotionele pijn als gevolg van een echtscheiding, de ander komt vanwege ziekte het huis niet meer uit.

Waar kunnen onze gemeenteleden terecht met al die uiteenlopende hulpvragen?

Veilige Gemeente

De gemeente hoort een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren veel mensen dat ook zo. We mogen van elkaar verwachten dat we de Bijbelse waarden en normen hanteren, met elkaar omgaan vanuit liefde en bewogenheid.

Het team Veilige Gemeente werkt samen met de oudstenraad aan bewustwording, preventie, beleid en communicatie rond het thema (on)veiligheid. 

Meer informatie is te vinden op deze speciale bladzijde.

Ondersteuning binnen huiskringen

Alle gemeenteleden vanaf 25 jaar zijn ingedeeld in huiskringen. Het doel van een kring is onder andere om voor elkaar te zorgen. De kring is daarom in eerste instantie de plek waar een gemeentelid om hulp kan vragen.

Praktische hulp

In onze gemeente is er een speciale werkgroep Diaconaat. De werkgroep Diaconaat organseert en faciliteert de diaconale dienstverlening in de Evangelie Gemeente Soest. De groepsleiders van de kringen kunnen voor extra ondersteuning van een kringlid een beroep doen op het Diaconaat. Gemeenteleden kunnen ook direct contact opnemen met deze werkgroep. Voor uitgebreide informatie ga naar groepen en klik op diaconaat.

Geestelijke en emotionele hulp

Veel mensen slepen overtollige bagage met zich mee waardoor ze geblokkeerd zijn en niet optimaal kunnen functioneren. Denk maar aan gevoelens van angst, schaamte, schuld, afwijzing, depressie etc. Door deze bage lopen ze tegen problemen aan, bijvoorbeeld in hun huwelijk of op het werk. Binnen onze gemeente is veel ruimte voor geestelijke en emotioele hulpverlening.

Zo is er na elke dienst op zondag gelegenheid voor een persoonlijk gesprek en gebed met een van de medewerkers van ons Ministry Team. Het kan dan gaan om iets wat tijdens de samenkomst naar voren is gekomen of om een persoonlijke vraag of probleem waar iemand al langer mee worstelt.

Onze gemeenteleden kunnen ook het programma ‘7 stappen naar bevrijding’ volgen. Dit is een hulpmiddel om mensen vrij te maken van verkeerde denkpatronen en gewoontes en van emotionele problemen. Het programma doorloopt 7 hoofdgebieden van iemands leven en wordt gekenmerkt door intensief gebed.

Ten slotte is er ook aandacht voor mensen die te kampen hebben met ziekte, een handicap of andere lichamelijke klachten. Wie ziek is, kan om speciaal gebed vragen bij de oudstenraad.