ANBI

Algemene gegevens

Evangelie Gemeente Soest
Julianalaan 19a
3761 DE Soest
info@evangeliegemeentesoest.nl
RSIN-nummer: 811365475
KvK-nummer: 32069806


Doelstelling Evangelie Gemeente Soest

Stichting Diakonia behartigt de financiële belangen van het Kerkgenootschap de Evangelie Gemeente Soest (EGS). Bewaakt dat de financiële transacties gerechtvaardigd zijn op basis van het beleid en de jaarbegroting van de Evangelie Gemeente Soest. 

Stichting Diakonia is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt door de belastingdienst. Hierdoor zijn giften aan Stichting Diakonia aftrekbaar van de belasting. 
Informatie over Stichting Diakonia ten aanzien van de doelstelling, het beleid en de financiële verantwoording is HIER te downloaden (laatst bijgewerkt juli 2023).

Het bestuur van Sitchting Diakonia en de oudstenraad (bestuur) van de Evangelie Gemeente Soest, hebben besloten om de ANBI status aan te vragen voor de EGS. Wanneer deze is goedgekeurd zullen alle activiteiten en tevens vermogen van de Stichting Diakonia over worden gedragen aan het kerkgenootschap.

Het beleidsplan is te downloaden via de volgende link:

Beleidsplan EGS 2023

 

 


De hoofdlijnen van ons beleidsplan

Uit de doelstelling van de Stichting Diakonia Soest vloeit voort dat op deze plaats het beleidsplan van de Evangelie Gemeente Soest wordt weergegeven.

De Evangeliegemeente is volgens haar statuten een zelfstandig kerkgenootschap, waarvan Stichting Diakonia een zelfstandig onderdeel is. De gepubliceerde cijfers hebben dus in hun geheel betrekking op de Evangeliegemeente. 

De Evangeliegemeente is een gemeente van Jezus Christus en erkent de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God. Zij aanvaardt de Bijbel daarom als grondslag en enige absolute richtlijn voor haar functioneren.

De Evangeliegemeente heeft ten doel mensen te brengen tot volwassenheid in het geloof in Jezus Christus, en tot het beleven van de gemeenschap met Hem en in Hem met elkaar. Zij tracht dit doel te bereiken door:

  1. Het houden van samenkomsten;
  2. Het toerusten van gemeenteleden door middel van Woordverkondiging, Bijbelstudies, bidstonden, Kringenwerk en Jeugd, tiener-, en kinderwerk;
  3. Het verlenen van pastorale en diaconale zorg;
  4. Evangelisatie en het verspreiden van evangelische lectuur;
  5. Het ondersteunen van zendingsprojecten en zendelingen. Het ondersteunen houdt o.m. in het begeleiden en coachen.


Beloningsbeleid

Bestuursleden van de EGS alsmede die van Stichting Diakonia ontvangen geen bezoldiging voor hun bestuurswerkzaamheden. 


Actueel verslag van activiteiten

Zie jaarverslag.


Financiele verantwoording


Zie jaarverslag.


Jaarverslag

Klik hier om ons jaarverslag te downloaden.