ANBI

Algemene gegevens

Evangelie Gemeente Soest
Julianalaan 19a
3761 DE Soest
info@evangeliegemeentesoest.nl


Doelstelling Evangelie Gemeente Soest

Stichting Diakonia behartigt de financiële belangen van het Kerkgenootschap de Evangelie Gemeente Soest. Bewaakt dat de financiële transacties gerechtvaardigd zijn op basis van het beleid en de jaarbegroting van de Evangelie Gemeente Soest. 


De hoofdlijnen van ons beleidsplan

Uit de doelstelling van de Stichting Diakonia Soest vloeit voort dat op deze plaats het beleidsplan van de Evangelie Gemeente Soest wordt weergegeven.

De Evangeliegemeente is volgens haar statuten een zelfstandig kerkgenootschap, waarvan Stichting Diakonia een zelfstandig onderdeel is. De gepubliceerde cijfers hebben dus in hun geheel betrekking op de Evangeliegemeente. 

De Evangeliegemeente is een gemeente van Jezus Christus en erkent de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God. Zij aanvaardt de Bijbel daarom als grondslag en enige absolute richtlijn voor haar functioneren.

De Evangeliegemeente heeft ten doel mensen te brengen tot volwassenheid in het geloof in Jezus Christus, en tot het beleven van de gemeenschap met Hem en in Hem met elkaar. Zij tracht dit doel te bereiken door:

  1. Het houden van samenkomsten;
  2. Het toerusten van gemeenteleden door middel van Woordverkondiging, Bijbelstudies, bidstonden, Kringenwerk en Jeugd, tiener-, en kinderwerk;
  3. Het verlenen van pastorale en diaconale zorg;
  4. Evangelisatie en het verspreiden van evangelische lectuur;
  5. Het ondersteunen van zendingsprojecten en zendelingen. Het ondersteunen houdt o.m. in het begeleiden en coachen.


Beloningsbeleid

Het Bestuur verricht zijn werkzaamheden Pro Deo.


Actueel verslag van activiteiten

Zie jaarverslag.


Financiele verantwoording


Zie jaarverslag.


Jaarverslag

Klik hier om ons jaarverslag te downloaden.